Psychagogia s.r.o.
PsychagogiaPsychagógie je grécky termín ktorý použil staroveký filozof Platón pre „vedenie duše“. Jedná sa o to, aby sme sa naučili zvládať naše psychické problémy, sebaregulovať naše správanie a rozvíjať naše schopnosti a predpoklady. Na dosiahnutie tohto cieľa používame najnovšie psychodiagnostické, psychoterapeutické a prístrojové metódy.

Kto sme…

Psychagogia s.r.o. je súčasťou Centra Duševného Zdravia – Liptovský Mikuláš.
Vedúcim pracoviska je PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. krajský psychológ. Má ukončený výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii v Prahe a v holotropnom dýchaní v St. Helena v Kalifornii. Absolvoval výcvik v psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metódach. Je členom americkej psychologickej asociácie. Je výkonným riaditeľom Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT, pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave aj Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.. Je autorom a spoluautorom desiatok odborných článkov a publikácii ako:
Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnuť stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívníi porucha a jak se ji bránit, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch atď.
PhDr. Antónia Kotianová je klinická psychologička a psychoterapeutka. Má absolvovaný výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii,  v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, základný a pokračujúci výcvik v klasickom a Ericksonovskom smere hypnózy.
Mgr. Beata Magurová  je špeciálna pedagogička, absolvovala výcvik v hypnóze u PhDr. Stanislava Kratochvíla a v neurofeedbacku v Prahe.
Mgr. Michal Kotian – psychológ, pracuje v oblasti diagnostiky, bio /neurofeedbacku a psychoterapie. Absolvoval výcvik v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, je zaradený v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie a v štúdiu certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia, vo výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii.
Mgr. Michaela Chupáčová psychologička v oblasti psychodiagnostiky a bio / neurofeedbacku, absolvovala výcvik v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach
Monika Vyparinová je administratívna pracovníčka.
Pracovisko v prípade potreby spolupracuje s ďalšími odborníkmi.

NAJ.sk

Leave a Reply