Psychagogia s.r.o.

Cenník výkonov

CENNÍK VÝKONOV PSYCHOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ,

KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 

Parciálna a komplexná psychodiagnostika

(psychologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť, napr. pri výbere školy alebo pracovného zaradenia)

 

 

20 EUR/hod.

 

 

 

Psychoterapia individuálna

(ak si klient neželá byť vedený v záznamoch vykazovaných pre zdravotnú poisťovňu)

 

 

40 EUR/hod.

 

 

Psychologické poradenstvo individuálne

 

 

40 EUR/hod.

 

 

Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne

 

10 EUR

 

 

Psychologické vyšetrenie vodiča motorového vozidla sk. C, E, D a žiadateľa o tieto skupiny

(Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.)

 

 

65 EUR

 

 

Psychologické vyšetrenie vodiča motorového vozidla po odobratí vodičského oprávnenia alebo potom, ako bol na psychologické vyšetrenie odoslaný políciou

(Zákon č. 413/2010 Z. z.)

 

 

80 EUR

 

Odborné poradenstvo pre vodičov

 

300 EUR

 

Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly

(Vyhláška č. 322/2005 Z. z.)

 

70 EUR

 

 

Psychologické vyšetrenie žiadateľa alebo nositeľa strelnej zbrane

(§ 20 ods. 3 zák. č. 128/2011 Z. z.)

 

 

80 EUR

 

 

Vyhotovenie písomnej správy/odborného vyjadrenia o vyšetrení/priebehu terapie (napr. pre ošetrujúceho lekára, školu)

 

 

20 EUR

 

 

 

Vyhotovenie kópie potvrdenia  (napr. pri jeho strate)

 

 

2 EUR

 

 

Spotrebný materiál k biofeedback terapii

 

5  EUR/tréning

 

 

Akupunktúra

 

 

5 EUR

 

 

Odborná prax na našom pracovisku (napr. študenti psychológie) 

 

20 EUR/ deň