Psychagogia s.r.o.
PsychagogiaPsychagógie je grécky termín ktorý použil staroveký filozof Platón pre „vedenie duše“. Jedná sa o to, aby sme sa naučili zvládať naše psychické problémy, sebaregulovať naše správanie a rozvíjať naše schopnosti a predpoklady. Na dosiahnutie tohto cieľa používame najnovšie psychodiagnostické, psychoterapeutické a prístrojové metódy.

Dôležitosť efektívnej psychologickej liečby psychických chorôb v systéme zdravotníckej starostlivosti.

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., MUDr. Berta Skusilová, PhDr. Kata Piačková, MUDr. Alžbeta Močiliaková V našom príspevku chceme poukázať na význam efektívnej psychoterapeutickej liečby v systéme celkovej zdravotnej starostlivosti. Zaoberáme sa tiež možnými dôsledkami, ku ktorým môže dôjsť pri nedostatočnej, alebo…