Psychagogia s.r.o.

Biofeedback

Čo je biofeedback a aký má význam?

Meranie psychofyziologických funkcií predstavuje objektívny pohľad na činnosť nervového systému, hlavne jeho autonómnej časti, ktorá je najviac ovplyvnená záťažou, stresom. Tento stres aktivuje sympatickú vetvu autonómneho nervového systému, čo dlhodobo vedie k predráždenosti, zrýchleniu a splytčeniu dýchania, problémom s trávením, napätiu svalov, bolestiam hlavy, únave, poteniu rúk a chladným končatinám. V psychickej oblasti sa to prejavuje ako podráždenosť, zhoršenie koncentrácie, zvýšená chybovosť, sklon k nehodám, úzkosti, depresii a zníženiu produktivity a kreativity. Pomocou moderných biofeedbackových prístrojov sme schopný účinok stresu na náš organizmus odmerať a minimalizovať.

Biofeedback, cena HRV, EEG: hradí zdravotná poisťovňa, doplatok za objednanie je 7,- € za jeden tréning.
Popíšeme niektoré najdôležitejšie fyziologické charakteristiky, ktoré sú vhodné pre nácvik vhodné:

Elektrická vodivosť kože
Teplota kože
Tep, alebo srdcová frekvenciu
Krvný tlak
Variabilita srdcovej frekvencie alebo /HRV/
Dýchanie, jeho frekvencia, amplitúda a typ dýchania
Svalové napätie
EEG záznam

Podrobnosti pokračujú pod videom.

Elektrická vodivosť kože /-obrátená hodnota odporu/.

Jej zmeny sú spôsobené drobnými zmenami vylučovania potu na koži. Čím je potu viacej, tým je koža vodivejšia. Vylučovanie potných žliaz je spôsobené aktivitou sympatiku. Ak dôjde k uvoľňovaniu, relaxácii, aktivita sympatiku sa utlmuje, činnosť potných žliaz klesá a kožná vodivosť sa znižuje.
Pomocou spätnej väzby môžeme preukázať ako je možné vôľovo ovplyvniť tento autonómny proces a tak dostať tieto spontánne odchýlky pod vôľovú kontrolu.

Môžeme teda povedať, že elektrická vodivosť kože:

Predstavuje psychofyziologické vzrušenie, alebo aktiváciu
Pohybuje sa od nízkej úrovne v spánku až po vysokú v silnej aktivácii.
Čím viac dochádza k fluktuácii, tým viac je osoba aktivovaná.
Je citlivá na malé podnety.
Mení sa vylučovaním potu.
Vodivosť kože je mierou aktivity sympatiku

Teplota kože

Pocit tepla predstavuje jeden z najlepších znakov telesnej relaxácie. Môžeme ho cítiť na rôznych miestach tela, napríklad v hrudi, alebo bruchu. V začiatkoch uvoľnenia sa pocity tepla objavujú v rukách a predlaktí. Sú spôsobené zvýšením prietoku krvi v krvnom riečišti na koži.
K zvýšeniu KT dochádza v dôsledku vazodilatácie.
Meranie teploty predstavuje ľahko kvantifikovateľnú premennú merajúcu prietok krvi perifériou.
Je dobrou mierou relaxácie.

Pulz

Počet úderov za minútu je základným ukazovateľom telesnej námahy, alebo psychickej záťaže. Čím je vyššia spotreba kyslíka, tým viac sa zvyšuje srdcová činnosť. Biofeedbackom môžeme zvýšiť, alebo znížiť srdcovú činnosť. Užitočná je tiež stabilizácia, teda obmedzenie spontánnych výkyvov v srdcovej činnosti.

Všeobecne môžeme povedať, že srdcová činnosť:

Je primárnym indikátorom telesnej aktivity a námahy.
Adrenergná aktivita sympatiku zvyšuje činnosť srdca.
Cholinergná aktivita parasympatiku činnosť srdca znižuje.
Sympatická aktivita prevláda počas telesnej, alebo duševnej námahy.
Počas oddychu prevažuje vagálna kontrola

Variabilita srdcovej frekvencie a nácvik respiračnej sínusovej arytmie.

Zdravé srdce sa vyznačuje prirodzenou variabilitou v tepe, vzorcoch a rytme, ktorá je veľmi dôležitá pre zdravie a pocit vnútornej pohody. Výskumy ukázali, že keď sa zmení náš emočný stav, okamžite sa zmení srdcový rytmus. Negatívne emócie ako úzkosť a frustrácia spôsobujú zníženie variability srdcovej frekvencie a nepravidelnosti v krivke. Pozitívne emočné stavy ako vnútorný pokoj a prijatie vyvolávajú zvýšenú variabilitu a pravidelný rytmus.

Variabilita srdcovej frekvencie je zmena srdcovej frekvencie „peak-to-peak“ intervalov meraná v milisekundách. Jej spontánne fluktuácie odrážajú okrem iného aj flexibilitu fungovania autonómneho nervového systému. S nádychom sa srdcovej frekvencia zrýchľuje, s výdychom spomalenie srdcovej frekvencie

Nácvik RSA pomocou kardiorespiračného biofedbacku predstavuje jeden z naúčinejších spôsobov na zvládanie fyziologických prejavov úzkosti. Uskutočňuje sa pomocou prístrojovej metodiky, ktorá umožňuje znížiť stresovú odpoveď a zvýšiť výkon. Je to tréningový systém, vytvorený na základe dlhoročných výskumov stresu a optimálnej výkonnosti. Objektívne monitoruje rytmus srdca a zisťuje, či sa jedinec nachádza v optimálnom stave. Po tréningu sa trénovaný dokáže dostať do požadovaného stavu aj v situáciách, ktoré predtým spôsobovali stres a odčerpávali jeho energiu a výkonnosť. Tréning variability srdcovej frekvencie zlepšuje emočnú pohodu, zvyšuje jasnosť mysle, intuíciu a tvorivosť. Používa sa na zvýšenie výkonnosti v športe, u študentov a výkonných pracovníkov. Veľmi vhodný je aj ako liečebný program u úzkostných porúch, depresie a psychosomatických ochorení.

Aký význam má EMG biofeedback?

Biofedback vám môže pomôcť viac si uvedomiť vaše svalové napätie. Zmeny v napätí svalov registruje spätnoväzebné zariadenie a zobrazuje ich v grafe na obrazovke, alebo aj ako akustický signál. Svalové napätie meriame sprostredkovane pomocou merania elektrického napätia svalov. Tento signál sa zaznamenáva ako elektrický potenciál a je známy ako elektromyograf /EMG/

Záverom môžeme povedať:

Napätie svalov je mierou psychofyziologickej aktivácie. Napätie svalov je mierou psychofyziologickej aktivácie.
Zvýšenie aktivácie výrazne zvyšuje napätie svalov čela a pliec.
Uvoľnením svalového napätia môžeme účinne ovplyvniť bolesti v inej časti tela
Zvýšenie aktivácie výrazne zvyšuje napätie svalov čela a pliec.
Uvoľnením svalového napätia môžeme účinne ovplyvniť bolesti v inej časti tela

 

a1 Výrazné zlepšenie liečby neurofeedbackomZačíname pracovať s novým biofedbackovým prístrojom kanadskej firmy ProComp, ktorý je schopný merať komplexné fyziologické hodnoty a meniť ich pomocou spätnej väzby. Poskytuje tiež množstvo zaujímavých hier.
a3

Modulárny feedbackový systémPomocou prístroja od firmy Schuhfried môžeme pozitívne ovplyvniť prejavy migrény a tenzných bolestí hlavy, studené a vlhké končatiny, chronické svalové napätie a bolesti, či zmerať psychofyziologickú odpoveď na stres ako súčasť psychodiagnostického vyšetrenia.
a2

Nová šanca na zvládanie stresu
Pre nácvik správneho dýchania a zvládanie stresu spolu so zariadením Freeze-Framer používame dokonalejší softvér Cardiopro, ktorý umožňuje merať nielen variabitu srdcovej frekvencie, ale aj brušné a hrudné dýchanie, vodivosť a teplotu kože.
Infinity

BioGraph Infinity® 6.0Najmodernejšie biofeedbackové prístroje Vám teraz ponúkame spolu so slovenským manuálom. Pre bližšie informácie o produktoch TT Ltd. volajte 0445514844, 0903500887.

Zmluvné poisťovne

25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

24 – Dôvera zdravotná poisťovňa

27 – Union zdravotná poisťovňa

NAJ.sk

Leave a Reply