Psychagogia s.r.o.

Klinická psychodiagnostika

Klinické psychodiagnostické vyšetrenia:

  • na doporučenie praktického lekára, psychiatra, iného ambulantného špecialistu (hradené zdravotnou poisťovňou)
  • pre sociálne účely na doporučenie posudkového lekára Sociálnej poisťovne (hradené  sociálnou poisťovňou) vodiča motorového vozidla sk. D podľa vyhlášky MZ SR  č.164/1997 Z. z. (hradí klient)
  • inštruktora autoškoly podľa vyhlášky MZ SR č. 322/2005 Z. z. (hradí klient)
  • na vlastnú žiadosť napr. pri výbere školy, pracovného zaradenia (hradí klient)
  • uchádzačov o zamestnanie/zamestnancov pre firmy, podniky (hradí objednávateľ)

Zmluvné poisťovne

25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

24 – Dôvera zdravotná poisťovňa

27 – Union zdravotná poisťovňa

NAJ.sk