Psychagogia s.r.o.

Neurofeedback

Čo je neurofeedback – EEG biofeedback?

Jedná sa o spätnoväzobnú metódu, ktorá vám pomôže naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu.

Pri tejto metóde zaznamenávame a trénujeme biologické signály, ktoré prichádzajú priamo z mozgu. Pomocou tréningu týchto signálov môžeme optimalizovať výkonnosť vášho mozgu, tak aby ste dokázali lepšie zvládnuť požiadavky, ktoré sú na Vás kladené. Tak ako si v telocvični posilňujete svalstvo, tak si môžete zvýšiť svoje duševné schopnosti tréningom mozgu.

      Neurofeedback vám môže pomôcť:
• Lepšie sa sústrediť a udržať koncentráciu
• Zlepšiť spánok
• Ukľudniť sa a usporiadať si myseľ
• Zbaviť sa zlej nálady
• Obmedziť rozptýlenosť a impulzivitu
• Zlepšiť si pamäť

Snáď viac ako čokoľvek iného neurofeedback trénuje vašu duševnú pružnosť. Aby ste sa uplatnili v živote potrebujete vedieť pružne reagovať na meniace sa požiadavky. Robí sa to pomocou spätnej väzby, čiže informácie o tom, ako v určitom okamžiku funguje mozog trénovaného. Keď narastá aktivita v žiadúcom pásme mozgových vĺn je trénovaný odmeňovaný úspešnými výsledkami. Takto sa mozog učí fungovať na báze žiadúcejších frekvencií mozgových vĺn, ktoré boli získané vedeckým výskumom.

Na rozdiel od účinku mnohých liekov sú efekty neurofedbacku dlhotrvajúce. Mozog má prirodzenú schopnosť meniť sa tým, ako sa učí nové veci. Je to známe pod pojmom neuroplasticita. Neurofedback zvyšuje prirodzenú schopnosť mozgu učiť sa a meniť. Je to bezpečný, neinvazívny postup bez použitia liekov. Tým, že dokážeme priradiť vaše symptómy aktuálnym mozgovým vzorcom, môžeme ich pomocou neurofeedbacku cielene pretrénovať.
Čo pri neurofedbacku meriame?

Základom je elektroencefalogram alebo EEG. Sú to mozgové vlny rôznej frekvencie, ktoré získame priložením elektród na určité časti hlavy. Tieto elektródy merajú elektrickú aktivitu mozgových vĺn.

Využitie neurofeedbacku:

Neurofeedback úspešne pomáha ľuďom s:
• Problémami s koncentráciou
• Hyperaktivitou a poruchami pozornosti /ADD, ADHD/
• Depresiou
• Úzkosťou
• Závislosťou
• Pri chronickej bolesti
• Chronickej únave
• Poruchách príjmu potravy
• Epilepsii
• Nespavosti a poruchách spánku
• Migréne
• Obsessivne-kompulzívnej poruche (OCD)
• Poruchách učenia
• Post-traumatickej stresovej poruche
• Po poraní mozgu

A v mnohých iných prípadoch podľa indikácie.

Zmluvné poisťovne

25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

24 – Dôvera zdravotná poisťovňa

27 – Union zdravotná poisťovňa

NAJ.sk

Leave a Reply