Psychagogia s.r.o.

Psychoterapia

Psychoterapeutické služby

 

  • individuálna psychoterapia (hradí zdravotná poisťovňa, ak si však klient neželá byť vedený v záznamoch pre zdravotnú poisťovňu, hradí si terapiu sám)
  • rodinná a párová terapia (klient si hradí sám)
  • skupinová psychoterapia (hradí zdravotná poisťovňa, materiály, ktoré klient obdrží, si hradí sám)
  • poradenstvo (hradí klient)
  • odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z.
  • nácvik relaxačných techník a hypnóza (hradí zdravotná poisťovňa)
  • holotropné dýchanie (hradí klient)

Zmluvné poisťovne

25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

24 – Dôvera zdravotná poisťovňa

27 – Union zdravotná poisťovňa

NAJ.sk