Psychagogia s.r.o.

Vyšetrenie vodičov

VODIČI POZOR!

DOPRAVNÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Psychologické pracovisko Psychagogia s.r.o. Vám ponúka dopravné psychologické vyšetrenia v súlade so zákonom 8/2009 Zb. Zmyslom dopravného psychologického vyšetrenia je diagnostikovať vlastnosti a schopnosti vodiča, ktoré predurčujú jeho ďalšiu budúcu „beznehodovú“ prax a vylúčiť z aktívneho pohybu v dopravnom prostredí osoby s poruchami osobnosti alebo nedostačujúcimi schopnosťami pre prácu vodiča.

Podľa zákona sú tomuto vyšetreniu povinní sa podrobiť:

 • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E
 • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D+E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E
 • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasieľateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb
 • iná osoba, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Pravidelným psychologickým vyšetreniam je nutné sa podrobiť každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky.

Prečo absolvovať vyšetrenie na našom pracovisku?

 • PhDr. Miloš Šlepecký Csc. vlastní certifikát z oblasti dopravná psychológia (zákonom určený ako podmienka)
 • s vyšetrovaním vodičov máme dlhoročné skúsenosti
 • cena vyšetrenia stanovená Slovenskou komorou psychológov: od 65 €

Pokyny k vyšetreniu: Na vyšetrenie si prineste:

 • občiansky a vodičský preukaz
 • ak používate okuliare na čítanie prípadne načúvací prístroj
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu

Ďalšie pokyny:

 • na vyšetrenie príďte vyspatý, alkohol, drogy, lieky ovplyvňujúce psychiku môžu mať vplyv na vaše výsledky
 • nemali by ste byť chorý alebo cítiť bolesť
 • žiadatelia o zaradenie do výcviku na udelenie oprávnenia vyššie menovaných skupín musia vyšetrenie absolvovať pred zaradením do výcviku v autoškole

NAJ.sk

Leave a Reply