Psychagogia s.r.o.

Vyšetrenie žiadateľov o zbraň

Vyšetrenie slúži na overenie  osobnostnej spôsobilosti na držanie strelnej zbrane a streliva.

Cena vyšetrenia bez ohľadu na záver o spôsobilosti: 80 €
  • Ponúkame aj vyšetrenie pracovníka SBS podľa vyhlášky č. 33/2006 Z. z. (hradí klient)

NAJ.sk

Leave a Reply